Moestuin herstel

De aanleiding voor de start van het project Moestuin herstel is de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geconstateerde aanwezigheid van PFAS in een gebied rondom Dordrecht en omstreken. Het gaat om een gebied met (delen van) tuinen die in gebruik zijn als moestuin, inclusief verenigingstuinen in privébezit en tuinen bij privéwoningen waar een deel van wordt gebruikt als moestuin. Het project richt zich specifiek op de aanpak van de PFOA-verontreiniging in moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht.

Het doel

Het doel is om de moestuinen weer geschikt te maken voor consumptief gebruik. Dat betekent dat mensen veilig en zonder beperkingen zelf geteelde groenten en fruit uit hun moestuin kunnen eten. Een projectorganisatie geeft uitvoering aan het plan van aanpak. De eerste fase omvat een pilot met drie moestuinlocaties en een aanvullend bodemonderzoek.

Pilot en vervolgaanpak

De pilot richt zich op de aanpak van de PFOA-verontreiniging van drie moestuinlocaties. Ook wordt aanvullend bodemonderzoek gedaan in de vier gemeenten. Met de leerpunten uit de pilot en de informatie uit het aanvullend bodemonderzoek bepaalt het onafhankelijk projectteam de vervolgaanpak voor de overige moestuinen. Het gaat om moestuinen, in verenigingsverband en bij particulieren, waarvoor het advies van het RIVM geldt om niet of beperkt uit eigen moestuin te eten.

Samenwerking en financiering

Het plan van aanpak voor de pilot is opgesteld in samenwerking met de gemeenten en Chemours Netherlands B.V., onder begeleiding van onafhankelijke externe deskundigen op het gebied van bodemverontreiniging en sanering. Chemours Netherlands B.V. betaalt de kosten van alle werkzaamheden zoals beschreven in het plan van aanpak, zolang het doel van de pilotfase en het plan van aanpak gewaarborgd blijft.

Pilot

Locatie 1

Moestuin Baanhoekweg

Gemeente Sliedrecht

Locatie 2

Tuinvereniging Wingerden

Gemeente Molenlanden

Locatie 3

Vereniging Organische Tuin

Gemeente Papendrecht

In het nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je kunt je hier alvast inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Hiermee willen we u circa 2x per jaar voorzien van relevante informatie over de voortgang van het project Moestuin herstel in de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht.

Disclaimer

We houden deze site met zorg up-to-date. Onbedoelde onjuistheden of verouderde informatie zijn evenwel niet uit te sluiten. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend..